Uitbreiden en verbeteren belangenbehartiging en dienstverlening aan leden


Een (steeds meer) dienstverlenende vereniging

De NVVE biedt haar leden verschillende vormen van dienstverlening. Zo worden er per jaar ruim 40.000 telefoontjes beantwoord. Daarnaast ontvangt de vereniging via e-mail en social media verzoeken om hulp of informatie.

Huisbezoeken en telefonisch consult


Als leden voor informatie bellen met het Adviescentrum van de NVVE, krijgen ze eerst een telefonisch intakegesprek met een van de coördinatoren. Deze beantwoordt de vraag of verzoekt een consulent in de regio bij het lid op bezoek te gaan. De consulenten zijn vrijwillige medewerkers van de NVVE. Zij houden ook spreekuur. Ongeveer een derde van alle gesprekken wordt naar de consulenten doorgezet. In 2018 handelde het Adviescentrum 4275 verzoeken af (4133 in 2017).


Spreekuren


Er is een stijgende lijn in het aantal spreekuurconsulten, met een uitschieter in het vierde kwartaal. In 2018 zijn er 1408 spreekuurafspraken gemaakt (1043 in 2017). In het vierde kwartaal waren het er maar liefst 522, een recordaantal. Dit hangt samen met nieuws in de media over het belang van een ‘kraakheldere wilsverklaring’. De NVVE breidde het aantal spreekuurlocaties uit van 36 naar 49.


Wilsverklaringen


Wilsverklaringen zijn een belangrijke reden om lid van de NVVE te worden. Aan het einde van 2018 heeft bijna 85 procent van de leden wilsverklaringen aangevraagd (digitaal of op papier). Het actualiseren en bespreken ervan met de huisarts is belangrijk. Veel leden hebben wilsverklaringen die ouder zijn dan 5 jaar. De NVVE kan niet zien of ze in de tussentijd zijn geactualiseerd. Daarom wil de vereniging leden die 10 jaar geleden of langer wilsverklaringen hebben aangevraagd, attenderen op het belang hiervan.


Gevolmachtigdenservice


Het Aviescentrum biedt leden een gevolmachtigdenservice aan. Het aantal volmacht-relaties tussen een lid en een NVVE-consulent neemt door de jaren heen af. Eind 2018 hadden 81 leden zo’n relatie, eind 2017 waren dit er 107.


Kleinschalig ledencontact


De belangstelling voor het kleinschalig ledencontact is afgenomen. Daarom initieert de NVVE geen nieuwe gespreksgroepen meer. Het project werd in de zomer van 2016 gestart. Het was erop gericht het verenigingsleven te bevorderen. In totaal gingen 60 gespreksgroepen van start in 43 plaatsen. Onderzocht wordt of digitale vormen van ledencontact, zoals een digitaal platform, een alternatief kunnen zijn. Het onderzoek hiernaar loopt mee in de ontwikkeling van een vernieuwde website.