Een vereniging die het debat aanjaagt


De NVVE vindt dat de mens keuzevrijheid van sterven heeft en wil dat de samenleving die keuze respecteert. De euthanasiewet biedt daartoe mogelijkheden, maar nog onvoldoende voor mensen met een voltooid leven (al dan niet in combinatie met ouderdomskwalen), met dementie en met psychiatrische stoornissen. De NVVE probeert het maatschappelijk debat hierover aan te jagen.

De NVVE in het nieuws

Albert Heringa

De NVVE was in 2018 volop in het nieuws. Berichten gingen onder meer over de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in de zaak-Albert Heringa, de uitspraak van de tuchtrechter in een euthanasiezaak bij een niet meer wilsbekwame patiënt, uitingen rond een ‘kraakheldere’ wilsverklaring en (radio- en tv-)interviews en ingezonden brieven in landelijke media en vakbladen.

Bijeenkomsten en lezingen

In 2018 waren er tien regiobijeenkomsten voor leden. Er werden ook zes themabijeenkomsten georganiseerd, vooral voor niet-leden. Ze werden goed ontvangen. De NVVE verzorgt tevens lezingen op verzoek. In 2018 hield de Presentatiedienst rond de 170 lezingen en presentaties.

NVVE Fonds

Dr. Suzanne van der Vathorst

Het NVVE Fonds is opgericht om (wetenschappelijk) onderzoek te stimuleren dat is gericht op keuzevraagstukken rond het levenseinde. Daarnaast financiert het fonds de Leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’ aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan dr. Suzanne van der Vathorst bijzonder hoogleraar is. In juni 2018 heeft het fonds voor het eerst een oproep voor het indienen van een subsidieaanvraag gedaan. Twee aanvragen werden toegekend.

Informatievoorziening

De NVVE verstrekt informatie op verschillende manieren. In 2018 deed de vereniging dat onder meer via haar eigen website (nvve.nl), via euthanasiedoodnormaal.nl, voltooidleven.nl en thisistheend.nl. Het aantal volgers op Twitter groeide in 2018 tot 3600, en op Facebook tot 4500. Het ledenmagazine Relevant (oplage ruim 140.000) verscheen ook in 2018 vier keer. Het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief groeide met 25 procent naar 38.658 (in 2017 31.000).

Beurzen en symposia

De stand van de NVVE is regelmatig te vinden op beurzen en symposia. In 2018 nam de NVVE voor het eerst deel aan de Libelle Zomerweek in Almere. Op de Huisartsenbeurs had de vereniging een opvallende stand. Met café De Goede Dood was de NVVE aanwezig op de 50PlusBeurs. Op Wereld Alzheimerdag hield de NVVE een boekpresentatie en een filmvertoning. De vereniging organiseerde ook dit jaar de Week van de Euthanasie en de Dag van de Wilsverklaring. Er werden zes bijeenkomsten van Café Doodnormaal door de NVVE Jongeren gehouden. Het jaar werd afgesloten met een ledensymposium op 29 november. Dat had de titel: ‘Euthanasie bij dementie: een wilsverklaring alléén is niet genoeg!’