Steunpunt Levenseinde en Dementie


'We horen soms zulke verdrietige verhalen'

Voor leden met (beginnende) dementie en hun naasten heeft de NVVE sinds november 2018 een Steunpunt Levenseinde en Dementie. Het steunpunt biedt persoonlijke ondersteuning om leden te helpen regie te (blijven) houden over hun levenseinde. Carla Bekkering is een van de vier coördinatoren.

‘Er is vrijwel geen onderwerp waar zoveel vragen over komen en waar betrokkenen zo gefrustreerd over kunnen raken als dementie en het levenseinde. Vaak denk ik: had ons maar gebeld. Dan hadden we u eerder kunnen helpen.


We horen soms zulke verdrietige verhalen. Wij kunnen geen euthanasie voor iemand regelen, maar wel proberen ervoor te zorgen dat mensen realistische verwachtingen hebben. We kunnen iemand helpen een zo goed mogelijk gedocumenteerd euthanasieverzoek te doen. En we geven informatie over alle manieren van waardig sterven, dus niet alleen over euthanasie.

Juist vanwege de hoeveelheid vragen en de heftige emoties hebben we voor deze vragen een iets andere werkwijze ingericht. Bij andere onderwerpen laten we het initiatief meer bij de leden. We zijn terughoudend, willen niemand iets opdringen. Maar bij dementie zijn we wat pro-actiever.


Wanneer iemand belt, noteert de telefoniste een paar basisgegevens en geeft die aan ons door. Wij bellen binnen 24 uur terug. Gaat het om een eenvoudige vraag, dan beantwoorden we die telefonisch. Bij ingewikkelder vragen – en dat zijn ze meestal – stellen we een huisbezoek voor. Geeft iemand met een vraag over dementie zich online op voor een spreekuur wilsverklaring, dan wordt direct het alternatief van een huisbezoek geboden. Dat is voor de betrokkene prettiger. Die kan in zijn eigen omgeving en in alle rust praten, de consulent heeft meer tijd dan op een spreekuur.’

Het Steunpunt Levenseinde en Dementie is dagelijks tijdens kantooruren

te bereiken via (020) 620 06 90

of via het contactformulier op nvve.nl/Contact.

NVVE in 2018: feiten en cijfers

166.733 leden
31 medewerkers op het bureau in Amsterdam
101 vrijwilligers bij het Adviescentrum
21 vrijwilligers bij de Presentatiedienst
Afscheid van Betty Radema (35 jaar vrijwilliger, tot erelid benoemd)
Afscheid Margo Andriessen (was 8 jaar voorzitter)
Job Cohen wordt nieuwe voorzitter