Zichtbaarheidscampagne


‘Heeft u de regie over uw levenseinde?’

De NVVE startte in 2018 met een campagne om het zelfgekozen levenseinde op een aansprekende manier bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De vraag die erin wordt gesteld, luidt: ‘Heeft u de regie over uw levenseinde?’ Communicatiemedewerker Herma Dijkstra is nauw betrokken bij de campagne, die ook in 2019 doorloopt.

‘We willen graag dat de NVVE meer 'top of mind' is wanneer je denkt over het zelfgekozen levenseinde. De campagne was bedoeld voor gebruik online en in kranten en tijdschriften. We hebben hem voor het eerst ingezet voor de Dag van de Wilsverklaring. Idee daarachter was dat de wilsverklaring het beginpunt is als je regie over je levenseinde wilt nemen.
Dat hebben we laten zien door de verhalen van vrijwilligers en bestuurders van de NVVE in beeld te brengen. Als symbool gebruikten we een regisseursstoel, zoals bij de film. Die stoel blijft ook in 2019 terugkomen, zodat hij een herkenbaar NVVE-beeld wordt.


De campagne rond de Dag van de Wilsverklaring was een groot succes. Hij heeft bijgedragen aan een grotere toeloop naar de informatiepunten op die dag. We onderzoeken in 2019, naast de inzet van online en print, ook die van radio en tv.’