Levenseinde Academie

In 2019 is de Levenseinde Academie van start gegaan. Bij dit kenniscentrum kan iedereen terecht die meer wil weten over keuzemogelijkheden aan het einde van het leven. De voorlichters van de academie verzorgen lezingen en presentaties op maat.

Het programma-aanbod van de Levenseinde Academie is beschikbaar, de webpagina is klaar en de brochures voor professionals en andere geïnteresseerden zijn uitgebracht. Er is een start gemaakt met het actief onder de aandacht brengen van de Levenseinde Academie.

De oprichting van de Levenseinde Academie vindt zijn oorsprong in de lacunes die de NVVE signaleerde in de informatievoorziening over het zelfgekozen levenseinde.

Professionals die in aanraking komen met levenseindevraagstukken, zoals maatschappelijk werkenden, verzorgenden of vrijwilligers in hospices, missen soms de juiste informatie. De Levenseinde Academie is er echter ook voor groepen die niet beroepsmatig met het levenseinde te maken hebben, maar wel meer over het thema willen weten. De voorlichters geven ook lezingen bij bijvoorbeeld politieke partijen en pati├źntenorganisaties en verzorgen gastlessen op scholen. Ook zijn de vrijwilligers getraind en beschikbaar als dagvoorzitter.

De Levenseinde Academie borduurt voort op de activiteiten van de Presentatiedienst. De Presentatiedienst is nog steeds actief en richt zich nu op het geven van presentaties en het voorlichten van bezoekers van regiobijeenkomsten en events waar de NVVE aanwezig is.

Het programma-aanbod van de Levenseinde Academie kunt u vinden op de website van de NVVE. Ook kunt u op de site een lezing of presentatie aanvragen. Er zijn ook digitale lezingen beschikbaar.

NVVE in 2019: feiten en cijfers

  • 171.901 leden
  • 30 medewerkers op het bureau in Amsterdam
  • 100 vrijwilligers bij het Adviescentrum
  • 19 vrijwilligers bij Presentatiedienst & Levenseinde Academie
  • Vrijwilligster Betty Radema benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau