Een vereniging die het debat aanjaagt


De NVVE staat naast iedereen die vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze overlijden. De euthanasiewet biedt hiertoe mogelijkheden, maar nog onvoldoende voor mensen die hun leven voltooid vinden, mensen met dementie en met psychiatrische stoornissen. De NVVE jaagt het maatschappelijk debat hierover aan.

NVVE in het nieuws

De NVVE was in 2019 volop in het nieuws. Belangrijke thema’s waren de uitspraak van de strafrechter in de rechtszaak tegen de specialist ouderengeneeskunde die in 2016 euthanasie aan een diepdemente vrouw verleende. Ook de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak rond Albert Heringa en het pleidooi van kinderartsen voor actieve levensbeëindiging bij jonge kinderen kregen veel aandacht. De NVVE bepleitte bij minister De Jonge dat de overheid de wens om een dodelijk middel niet langer negeert. Ook kwam de vraag ter sprake of palliatieve sedatie wordt gebruikt om de euthanasiewet te omzeilen. Uit CBS-cijfers bleek een toegenomen steun onder de Nederlandse bevolking aan de euthanasiewetgeving.

Week van de Euthanasie

foto bioscoop week van de euthanasie

De aangrijpende en soms een lach oproepende documentaire “Voor het te laat is” werd op vijf plaatsen in Nederland tijdens uitverkochte voorstellingen vertoond gedurende de Week van de Euthanasie, waarin de NVVE zoveel mogelijk informatie wil geven over de mogelijkheden rond het zelfgekozen levenseinde. Het hoofdthema was deze keer euthanasie bij dementie. Daarnaast zijn 500 mensen naar een van de inloopspreekuren gekomen die tijdens de Week van de Euthanasie op zes locaties waren georganiseerd.

Dag van de Wilsverklaring

De jaarlijkse Dag van de Wilsverklaring vond traditiegetrouw plaats op de eerste zaterdag van oktober. Het primaire doel van de Dag van de Wilsverklaring is het vergroten van de kennis over schriftelijke wilsverklaringen. Geïnteresseerden konden op 13 plaatsen verspreid door Nederland terecht voor een lezing. De Dag van de Wilsverklaring is dit jaar door een recordaantal van ruim 3.000 mensen bezocht en was volledig uitverkocht. Het event heeft veel positieve aandacht in zowel de nationale als regionale pers gekregen.

Lezingen en presentaties

In 2019 vonden er 17 regiobijeenkomsten door heel Nederland plaats, die vooral op niet-leden waren gericht. Deze werden met vaak enkele honderden deelnemers per bijeenkomst heel goed bezocht. De NVVE Levenseinde Academie verzorgt lezingen op verzoek. In 2019 waren de vrijwilligers van de Academie bij zo'n 100 organisaties te gast voor een presentatie of lezing. Voor groepen uit het buitenland werden de presentaties gehouden op het bureau van de NVVE.

Relevant

Vier keer verscheen NVVE-ledenmagazine Relevant met de vertrouwde mix van persoonlijk getinte verhalen, interviews en achtergronden. De oplage per editie is ruim 144.000 exemplaren. In 2020 zal de Relevant zowel op papier als digitaal verschijnen.

Informatievoorziening

De NVVE verstrekt veel informatie online. In het afgelopen jaar deden we dat onder andere via de websites www.nvve.nl, www.voltooidleven.nl www.euthanasiedoodnormaal.nl, en www.thisistheend.nl. Via social media berichtte de NVVE over nieuws van de NVVE en interessante ontwikkelingen in ons land op het gebied van het vrijwillige levenseinde. Het aantal volgers op social media groeide naar 7.155 op Facebook en 3.843 op Twitter. Het aantal abonnees op de tweewekelijkse nieuwsbrief is eind 2019 gestegen naar 49.293. Ten opzichte van het begin van het jaar betekent dit een stijging van 27,5%, een mooie ontwikkeling.

Symposia

foto publiek NVVE-symposium

Euthanasie bij dementie is een kwestie van goed samenspel van arts, patiënt en naasten. Die boodschap kwam diverse keren aan de orde tijdens het NVVE-symposium “Euthanasie bij dementie” in april 2019. Tijdens het symposium is euthanasie bij dementie vanuit verschillende invalshoeken besproken. In november 2019 volgde het symposium "Niet behandelen is ook een optie", waarin verschillende aspecten rondom het niet-behandelen aan de orde kwamen, waaronder kwaliteit van sterven als onderbelicht thema, voorkomen dat iemand te lang wordt doorbehandeld, het opstellen van het behandelverbod. Beide symposia waren uitverkocht en werden zeer goed beoordeeld.

Beurzen

De NVVE is regelmatig te vinden op beurzen. In 2019 stond de NVVE met een zeer druk bezocht Grand Café De Goede Dood prominent op de 50PlusBeurs. Ook nam de NVVE voor de tweede keer deel aan de Libelle Zomerweek in Almere. De NVVE lijkt een vreemde eend in de bijt op de Zomerweek. Toch werden ook op deze beurs de gesprekken over het vrijwillig levenseinde door de bezoekers gewaardeerd. Er is behoefte aan meer kennis over wat er mogelijk is aan het einde van het leven en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

NVVE Fonds

foto arts met stethoscoop

Het NVVE Fonds is opgericht om (wetenschappelijk) onderzoek te stimuleren dat is gericht op keuzevraagstukken rond het levenseinde. Daarnaast financiert het fonds de Leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’ aan de Universiteit van Amsterdam, gericht op het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs aan medisch studenten op het terrein van vraagstukken rond het levenseinde. In 2019 is door het NVVE Fonds geld beschikbaar gesteld om een docent aan te stellen bij de leerstoel, die zich richt op de huisartsenopleidingen van het AMC. Per september 2019 is de docent gestart, wat een merkbaar groot effect heeft op het onderwijs over de laatste levensfase binnen het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Café Doodnormaal

foto cafe doodnormaal

In 2019 hebben er vier bijeenkomsten van Café Doodnormaal plaatsgevonden. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten van de NVVE-jongerenwordt open gesproken over het levenseinde en de daarbij horende keuzes. Het meest besproken onderwerp is euthanasie bij psychisch lijden.