Strafzaak euthanasie bij dementie


Euthanasie is geen moord

In 2016 verleende een specialist ouderengeneeskunde euthanasie aan een diepdemente vrouw. In maart 2019 oordeelde het Centraal Tuchtcollege dat de arts wel onjuist, maar relatief weinig verwijtbaar had gehandeld en daarmee slechts een waarschuwing verdiende. Het OM daarentegen besloot de arts te vervolgen voor moord, een unicum in Nederland. De NVVE ondersteunde de arts en bracht haar standpunt naar voren in de media.

Het OM betoogde dat er sprake was van moord, maar eiste veroordeling zonder strafoplegging; de verdediging eiste ontslag van alle rechtsvervolging omdat de arts in lijn met de euthanasiewet had gehandeld.

Onder de noemer 'Euthanasie is geen moord' deed de NVVE een oproep om de verpleeghuisarts financieel te steunen. Daar is zeer positief op gereageerd, waardoor het mogelijk was de kosten van de rechtsgang te dekken. Ook ontving de NVVE van leden en sympathisanten veel morele steunbetuigingen voor de arts.

De NVVE heeft haar standpunt over deze zaak actief onder de aandacht van de media gebracht, hetgeen resulteerde in diverse interviews en ingezonden brieven in de landelijke media en in vakbladen.

De NVVE was enorm opgelucht, in de eerste plaats voor de arts, dat de rechter in september 2019 oordeelde dat er sprake was van een zorgvuldige euthanasie. De NVVE is blij dat de rechter met deze uitspraak erkent dat juist bij een diepdemente patiënt die zich niet meer samenhangend kan uiten, van de arts niet wordt verlangd dat deze aan de patient vraagt het schriftelijk euthanasieverzoek nog eens mondeling te bevestigen.

Het OM besloot eind september een traject ‘Cassatie in het belang der wet’ in te gaan, dat in 2020 zijn beslag had.