Een grote vereniging en toch dichtbij

Het jaar 2019 lijkt zich ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag vooral te kenmerken als het jaar vóór het coronavirus ons overviel. Maar gelukkig is dat niet de hele werkelijkheid. In 2019 heeft de NVVE belangrijke stappen gezet naar een meer actieve vereniging en een meer professionele organisatie op het bureau. We organiseerden twee bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging van binnen en buiten de NVVE om na te denken over de vraag hoe de NVVE meer en beter contact met haar leden kon ontwikkelen en hoe een grote vereniging als de onze toch dichtbij kan zijn door leden met leden onderling te verbinden. Maar ook hoe we de ambassadeurs van onze vereniging beter kunnen ondersteunen.

In 2019 werd het besluit genomen de contributie voor het eerst in jaren te verhogen: van € 17,50 naar € 22,50 met ingang van het jaar 2020. Tegelijk werd de service naar onze leden verbeterd door de invoering van een Customer Relationship Management systeem (CRM). Dit systeem maakt het mogelijk veel preciezer, sneller en actueler met leden en aspirant-leden te communiceren.

De Levenseinde Academie startte officieel in 2019. De lezingen en presentaties vormen een professioneel en actueel aanbod waar we trots op kunnen zijn. Tot slot werd een begin gemaakt met de professionalisering van onze communicatie, PR en marketing, een traject dat tot halverwege 2020 is doorgezet.

Al met al een zeer actief jaar, met inzet op zichtbaarheid, professionalisering van het bureau en uitbreiding van de diensten voor onze leden. Dat werd beloond met een verdere groei van de vereniging: we telden eind 2019 ruim 171.000 leden.

Agnes Wolbert Voorzitter Raad van Bestuur