Een zichtbare en herkenbare vereniging

Om het gedachtegoed van de NVVE bij zoveel mogelijk mensen in Nederland onder de aandacht te brengen en de naamsbekendheid van de NVVE te vergroten, zijn in 2020 verschillende activiteiten op het gebied van PR en marketing gestart.

Vernieuwde website

Begin van het jaar is besloten de mogelijkheden van de huidige website zodanig aan te passen, dat deze aan de eisen en wensen van deze tijd voldoet. De vernieuwde website is op 10 juni in gebruik genomen. De site is overzichtelijker en persoonlijker dan de vorige website en is conform de nieuwe marketing- en communicatiestrategie ingericht. Informatie is beter te vinden, teksten zijn aangepast en de mogelijkheid voor slechthorenden om informatie voor te lezen is beschikbaar. Ook is de mogelijkheid om lid te worden en te doneren prominenter aanwezig.

Campagne

Vanuit de nieuwe marketing- en communicatiestrategie van de NVVE stond een publiciteitscampagne klaar om van start te gaan. Vanwege de ontwikkelingen rondom Covid-19 is de campagne aangepast en in juli gelanceerd. In de TV-commercial zijn onze eigen vrijwilligers ingezet. In september is de commercial opgevolgd met fotoprint advertenties, online advertenties en 2.700 beweegbare ​borden op weg en in de supermarkt ​in veel middelgrote gemeenten​, gericht op de Week van de Wilsverklaring van oktober.

Ambassadeurs

In 2020 is een begin gemaakt met het thema ambassadeurschap. De focus ligt op een vitale vereniging met betrokken en actieve leden. Onze leden kunnen, meer dan nu het geval is, actief bijdragen aan de zichtbaarheid van de vereniging in de samenleving. Leden willen zelf ook graag laten zien waar wij als NVVE voor staan.

Missie en visie

DRIJFVEREN De NVVE staat naast iedereen die vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze overlijden. MISSIE De NVVE respecteert ieder mens en zijn opvattingen over zijn eigen sterven. De NVVE maakt mogelijkheden voor een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar. VISIE De NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Zij wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar leden. De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van wet- en regelgeving.

'Vragen over het levenseinde? Wij zijn ervoor'

In juli 2020 lanceert de NVVE een - vanwege Covid-19 aangepaste - campagne om te laten zien dat de NVVE hét aanspreekpunt en kenniscentrum is bij vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. In juli werden tv-commercials uitgezonden met drie NVVE-consulenten, om de echtheid, nabijheid en het beeld van een ‘raadgevende betrokken partner’ goed neer te zetten. Daarna volgde een online campagne, advertenties in regionale dagbladen en bewegende digitale reclameborden, verspreid over heel Nederland.