Levenseinde Academie

In 2020 zijn er in totaal slechts 4 regiobijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten zijn in het eerste kwartaal georganiseerd. Met de komst van Covid-19 was het niet langer mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Binnen de NVVE is voortvarend aan de slag gegaan met het opzetten van digitale lezingen.

Het programma-aanbod van de Levenseinde Academie is beschikbaar, de webpagina is klaar en de brochures voor professionals en andere geïnteresseerden zijn uitgebracht. Er is een start gemaakt met het actief onder de aandacht brengen van de Levenseinde Academie.

De eerste pilot met een digitale lezing vond plaats op 25 juni. Het totaal aantal inschrijvingen voor deze lezing was nog beperkt (60 deelnemers), maar het gaf ons voldoende informatie om hierop verder te bouwen. De deelnemers waren positief over de gebruiksvriendelijkheid en de heldere communicatie. Gezien de positieve ervaringen en reacties van de deelnemers zijn in het derde en vierde kwartaal verscheidene digitale lezingen georganiseerd. In totaal hebben we bijna 4.000 kijkers bereikt met de digitale lezingen. Een derde van deze kijkers was nog geen lid van de NVVE, meer dan de helft hiervan is na de digitale lezing lid geworden. De digitale lezing ligt als product klaar voor zowel nu als in de toekomst en is een hele goede aanvulling op de diensten van de NVVE. Ook in de toekomst zal de NVVE deze digitale lezingen blijven aanbieden. Naast de bijeenkomsten die zij zelf organiseert, verzorgt de NVVE ook lezingen op verzoek. Vanuit de Levenseinde Academie en de Presentatiedienst zijn in totaal 34 lezingen verzorgd, waarvan het merendeel in het eerste kwartaal. De rest van het jaar was het aantal lezingen beperkt als gevolg van Covid-19.

Het programma-aanbod van de Levenseinde Academie kunt u vinden op de website van de NVVE. Ook kunt u op de site een lezing of presentatie aanvragen. Er zijn ook digitale lezingen beschikbaar.

NVVE in 2020: feiten en cijfers

  • 172.643 leden
  • 33 medewerkers op het bureau in Amsterdam
  • 106 vrijwilligers bij het Adviescentrum
  • 18 vrijwilligers bij Presentatiedienst & Levenseinde Academie