Digitale lezingen: meer leden en groter bereik

De NVVE heeft met 2020 een bijzonder jaar achter de rug, net als heel Nederland, heel Europa, heel de wereld. Gelukkig kan de NVVE concluderen dat de pandemie geen grote gevolgen heeft gehad voor de NVVE. We hebben iedereen aan het werk kunnen houden, we hebben zoveel mogelijk van de service aan onze leden voortgezet en nieuwe manieren bedacht om onze informatie en adviestaak toch te blijven uitvoeren.

Gedurende 2020 is de NVVE gestart met digitale lezingen waarbij een actielidmaatschap van € 15 afgesloten kon worden. Door introductie van deze digitale lezingen is het aantal actielidmaatschappen aan het eind van 2020 nog aanzienlijk toegenomen. Dat leidde tot een verdere groei van de vereniging: het ledental eind 2020 was 172.643, een netto groei van 742 leden.

Aan het einde van het jaar bereikten we bijvoorbeeld met onze digitale lezingen meer mensen dan we eerder met de Regiobijeenkomsten konden realiseren. De meerkosten voor het thuiswerken vielen weg tegen de minderkosten van bijvoorbeeld zaalhuur en campagnes. Tegelijk waren de schenkingen en legaten hoger dan begroot, waardoor al met al de NVVE zowel op het vlak van de ledenservice als op dat van de bedrijfsvoering het goed heeft gedaan. Dat is een groot compliment aan de medewerkers en de vrijwilligers. Zonder hun creativiteit en de flexibele opstelling, was dat niet gelukt.

Agnes Wolbert Voorzitter Raad van Bestuur